Diagnoza potrzeb

Po analizie testów kompetencji i ankiet został opracowany raport dotyczący potrzeb naszej szkoły.