Czas…

Nikt przypuszczalnie z nas nie myślał o takim Wielkim Poście… ale niewątpliwie jest on nam dany po coś… W tym czasie niepewności zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie i zachęcamy do duchowej łączności ofiarując różaniec w intencji chorych, tych którzy się nimi opiekują i tych, którzy podejmują ważne decyzje… módlmy się razem o ustanie epidemii w naszym kraju i na całym świecie.