Konsultacje i opieka świetlicowa

Zgodnie z decyzją MEN szkoła umożliwia uczniom opiekę świetlicową i godziny konsultacji. Poniżej obowiązujące procedury:

Konsultacje

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze