Dlaczego nasza szkoła

Dlaczego szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek?

Jesteśmy publiczną, koedukacyjną szkołą katolicką. Staramy się odpowiadać na dzisiejsze potrzeby młodzieży, dostosowując naszą ofertę edukacyjną oraz stosując indywidualizację w procesie nauczania. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju naszych uczniów, dlatego wkładamy wysiłki by tworzyć przyjazną atmosferę, stawiając jednocześnie wysokie wymagania.

Chcemy, aby absolwenci naszej szkoły byli osobami odpowiedzialnymi i samodzielnymi, wrażliwymi, uczciwymi i otwartymi na innych ludzi, świadomymi celu własnego życia, własnego miejsca w świecie, podejmującymi pracę nad sobą, umiejącymi dokonywać właściwych wyborów i potrafiącymi cieszyć się życiem.