Innowacyjne metody nauczania

Innowacyjne metody nauczania:

Szkoła to nie tylko lekcje i zdobywanie wiedzy czy kształtowanie umiejętności podczas typowych zajęć w klasie. To także angażowanie uczniów w działania różnego rodzaju, które w nietypowy sposób wyzwalają w nich pokłady twórczości, pozwalając na poszerzanie kompetencji matematycznych, językowych, a nawet społecznych. W naszej szkole nauczyciele szukają różnych rozwiązań, by każdy uczeń mógł w niecodzienny sposób rozwijać swoje talenty i zainteresowania…

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

https://bohateron.pl