Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

Lp.DataWydarzenie
1.2 września 2019 r.Rozpoczęcie roku szkolnego
2.23 – 31 grudnia 2019 r.Przerwa Bożonarodzeniowa
3.21 stycznia 2020 r.Klasyfikacja śródroczna
4.27 stycznia – 9 lutego 2020 r.Ferie zimowe
6.9 -14 kwietnia 2020 r.Przerwa Wielkanocna
7.21 – 23 kwietnia 2020 r.Egzamin ósmoklasisty
8.8 czerwca 2020 r. Dzień Patrona Szkoły
9. 23 czerwca 2020 r.Klasyfikacja końcowa
10.26 czerwca 2020 r.Zakończenie roku szkolnego
11.27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.Wakacje

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 – 3 stycznia 2020 r. – czwartek, piątek po Nowym Roku
21 – 23 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty
12 czerwca 2020 r. – piątek po Bożym Ciele

Terminarz zebrań z rodzicami  godz. 17.00

Lp. Data Temat
1. 3.09.2019 r. Organizacja nowego roku szkolnego
2. 15.10.2019 r. Dzień otwarty – konsultacje 17.00 – 19.00
3. 26.11.2019 r. Omówienie postępów w nauce
4. 14.01.2020 r. Dzień otwarty – konsultacje
5. 11.02.2020 r. Wyniki klasyfikacji śródrocznej
6. 31.03.2020 r. Dzień otwarty – konsultacje
7. 19.05.2020 r. Omówienie postępów w nauce
8. 16.06.2020 r.
Podsumowanie roku, przekazanie informacji o ocenach przewidywanych