Wolontariat

„WAŻNY JEST RODZAJ POMOCY, KTÓRĄ SIĘ OFERUJE. ALE JESZCZE WAŻNIEJSZE OD TEGO JEST SERCE, Z JAKIM TEJ POMOCY SIĘ UDZIELA.”

Przesłanie Papieża Jana Pawła II
na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Tradycją Nazaretu jest rozwijanie działań Koła Wolontariatu, czyli rozwijanie działań pro –  społecznych w szkole i na zewnątrz jej. Wolontariat jest szkołą odpowiedzialności za drugiego człowieka, nauką przedsiębiorczości, inicjatywy, empatii i pogłębianiem wiedzy z danej dziedziny

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas V – VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, być odpowiedzialnym za szkołę.

Opiekunowie:

 • p. Marta Czerwińska
 • p. Katarzyna Musiał
 • s. Maria Józefa Życińska

Działalność Koła Wolontariatu

W zakresie wsparcia społeczności szkolnej
 • pomoc wychowawcom świetlicy w organizowaniu zajęć dla dzieci (dyżur przy wyjściu dzieci, zajęcia plastyczne, muzyczne, itp.)
W zakresie wsparcia środowiska  lokalnego
 • współpraca z Domem Dziecka Kamyk;
 • przygotowywanie świątecznych paczek dla potrzebujących np. Szlachetna Paczka;
 • Bank Żywności SOS – zbiórka żywności;
 • włączanie się w akcje Caritasu;
 • kiermasze świąteczne na wyznaczone cele;
 • zbiórka nakrętek i makulatury;
 • światełko zapomnianym – porządkowanie zaniedbanych grobów.
W zakresie globalnym
 • uwrażliwiania rówieśników na problemy współczesnego świata;
 • akcje pomocowe w sytuacjach wyjątkowych;
 • obchody Dnia Wolontariusza – spotkanie z zaproszonym gościem.